Digwyddiadau

Canu i'r adar

Noson o wyddoniaeth, jazz sipsiwn, cerddoriaeth werin a barddoniaeth

15 Medi 2021

Mae prosiect ECHOES a Celtic Neighbours wedi dod ynghyd i gynnal digwyddiad cymunedol ar gyfer y teulu cyfan. Ymunwch â bwydlen flasus a ddarperir gan Tŷ Cemaeswrth fwynhau cerddoriaeth werin, jazz sipsiwn a barddoniaeth newydd, yn Gymraeg ac yn Wyddeleg, wedi'i hadeiladu o amgylch themâu newid yn yr hinsawdd a rhywogaethau sydd dan fygythiad. Byddwch hefyd yn cael cyfle i ddysgu mwy am fywyd adar yn Aber Dyfi.

Gweminar Diwrnod Gylfinir y Byd

21 Ebrill 2021

I ddathlu Diwrnod Gylfinir y Byd, byddwn ni’n cyflwyno ein gwaith ymchwil diweddaraf ar Ylfinirod - o’r ymddygiad yn y maes i fapio cynefinoedd o’r gofod! 

Ceir sesiwn holi ac ateb byw, cerddoriaeth wych, a byddwn yn cyhoeddi enillwyr ein cystadleuaeth Tynnu Llun Gylfinir. Cystadleuaeth Tynnu Llun y Gylfinir!

Cystadleuaeth Tynnu Llun y Gylfinir

Dyddiad cau: 18 Ebrill 2021

Yn arwain at Ddiwrnod Gylfinir y Byd, rydyn ni’n lansio cystadleuaeth arlunio!

Er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r Gylfinir, sydd ar y rhestr goch, ac sy’n un o’r adar rydyn ni’n eu hastudio ym mhrosiect ECHOES, hoffem herio plant ar hyd arfordir Môr Iwerddon i anfon llun o’r Gylfinir atom ni! Bydd yr enillwyr yn cael 20 o gardiau rhodd gyda’u llun o’r Gylfinir wedi’i argraffu arnynt.

Lansio ECHOES

23 Gorffennaf 2020

Cyfle i glywed am brosiect ECHOES a chyflwyniadau gan siaradwyr gwadd yn trafod ein hadnoddau naturiol gwerthfawr, effeithiau newid yn yr hinsawdd ar hyd Môr Iwerddon a chyfleoedd i gydweithio er mwyn rheoli’r heriau yr ydym yn eu hwynebu.