Llwyfan We – Dylunio a Datblygu Offer

PECYN GWAITH 7

Bydd platfform ECHOES yn galluogi dealltwriaeth gwell o effeithiau newid hinsawdd ar gynefinoedd arfordirol ar hyd Môr Iwerddon. Bydd y llwyfan gwe yn darparu offer i reolwyr tir a llunwyr polisi i wneud penderfyniadau mwy gwybodus ag i gymryd camau priodol ar gyfer eu safleoedd, gan roi sylw arbennig i gynnal poblogaethau iach o adar gwlyptir ar hyd arfordir Iwerddon a Chymru.

O'r cychwyn cyntaf, mae platfform ECHOES yn cael ei ddatblygu gyda'r defnyddiwr terfynol mewn golwg. Mae deall anghenion a gofynion posibl defnyddwyr a rhanddeiliaid yn ganolog i hyn; mae'r broses o gasglu gofynion yn parhau nes mis Gorffennaf 2022. Ym mis Mai 2022, cafodd fersiwn demo gychwynnol o'r llwyfan ei chwblhau a bydd yn cael ei hadolygu ymhellach ar ol casglu adborth gan ddefnyddwyr.

Arweinydd: Compass Informatics

Compass Informatics

Isod mae cyfres o fideos yn dangos rhai o swyddogaethau sylfaenol y platfform. Maent wedi'u cynllunio i helpu'r rhai sy'n profi fersiwn demo'r platfform.