Partneriaid y Prosiect

Mae prosiect ECHOES yn fenter drawsffiniol wirioneddol, gyda chyfraniadau penodol sy’n ategu ei gilydd gan y gwahanol bartneriaid.

Iwerddon

University College Cork logo

Rhagamcanion ar gyfer newid yn yr hinsawdd, adnoddau cefnogi penderfyniadau a llwyfannau gwybodaeth ar-lein, mapio cynefinoedd, modelu arwynebedd tir rhanbarthol, dadansoddi data cerbydau awyr di-griw a GIS.

Data management, machine learning, Earth Observation, habitat mapping, citizen science and online tools and platform development. 

Cymru

Aberystwyth University logo

Gweinyddu prosiectau a ariennir gan yr UE, modelu dosbarthiad rhywogaethau, ecoleg morfeydd heli a fflatiau llaid, arolygon adar, mapio cynefinoedd, modelu arwynebedd tir rhanbarthol, arolygon cerbydau awyr di-griw, Arsyllu’r Ddaear. Partner arweiniol ar y brosiect.

Geo Smart Decisions logo

Rheoli a chydlynu'r prosiect, mapio cynefinoedd gan ddefnyddio Arsylwaeth Ddaear, adnoddau ar-lein a datblygu llwyfan, gwyddor dinasyddion, dadansoddi data cerbydau awyr di-griw, GIS, ymgysylltu â rhanddeiliaid, cynllunio cadwraeth, allgymorth a chyfathrebu.

BTO logo

Ecoleg adar, arolygon adar, olrhain adar a thechnoleg a dulliau arloesol a chynllunio cadwraeth.