Partneriaid y Prosiect

Mae prosiect ECHOES yn fenter drawsffiniol wirioneddol, gyda chyfraniadau penodol sy’n ategu ei gilydd gan y gwahanol bartneriaid.

Iwerddon

University College Cork logo

Rhagamcanion ar gyfer newid yn yr hinsawdd, adnoddau cefnogi penderfyniadau a llwyfannau gwybodaeth ar-lein, mapio cynefinoedd, modelu arwynebedd tir rhanbarthol, dadansoddi data cerbydau awyr di-griw a GIS.

Compass Informatics logo

Data management, machine learning, Earth Observation, habitat mapping, citizen science and online tools and platform development 

Cymru

Aberystwyth University logo

Gweinyddu prosiectau a ariennir gan yr UE, modelu dosbarthiad rhywogaethau, ecoleg morfeydd heli a fflatiau llaid, arolygon adar, mapio cynefinoedd, modelu arwynebedd tir rhanbarthol, arolygon cerbydau awyr di-griw, Arsyllu’r Ddaear. Y nhw hefyd yw'r partner arweiniol.

Geo Smart Decisions logo

Project management and coordination, habitat mapping using Earth Observation, online tools and platform development, citizen science, UAV data analysis, GIS, stakeholder engagement, conservation planning, outreach and communications

BTO logo

Ecoleg adar, arolygon adar, olrhain adar a thechnoleg a dulliau arloesol a chynllunio cadwraeth.