Digwyddiad Ar-lein – Prosiect ECHOES: Canlyniadau a Myfyrdodau

Diolch i bawb wnaeth ymuno â ni ar gyfer digwyddiad terfynol prosiect ECHOES, er mwyn clywed am weithgareddau ymchwil, canlyniadau a myfyrdodau’r tîm. Gellir gwylio'r recordiad isod.

Rhan 1: Beth wnaethom ni, 10.30yb-11.30yb

- Arolygon maes - Dr Peter Dennis

– Dal, tagio ac olrhain y Gylfinir Ewrasiaidd a Gwyddau Talcen-wen yr Ynys Las - Dr Katharine Bowgen, British Trust for Ornithology

- Gwaith bregusrwydd cynefinoedd: setiau data a dull gweithredu - Dr Walther Cámaro

– Ymgysylltu â rhanddeiliaid, casglu gofynion defnyddwyr a datblygu platfform ECHOES - Jyoti Upadhyay a Raghnall O'Donoghue

- Cwestiynau

Rhan 2: Darganfyddiadau a myfyrfodau, 11.30yb-12.30yh 

- Dadansoddi data olrhain adar - Dr Rachel Taylor, British Trust for Ornithology a Dr Paul Holloway, University College Cork

- Dadansoddiad maethol o blanhigion dietegol - Dr Gemma Beatty, Prifysgol Aberystwyth

- Gwaith bregusrwydd cynefinoedd: setiau data a dull gweithredu - Dr Walther Cámaro

- Platfform ECHOES a setiau data, a sut i ddefnyddio'r platfform - Raghnall O'Donoghue

- Cwestiynau

Mae ECHOES wedi’i ariannu drwy Raglen Iwerddon-Cymru 2014-2020, a ariennir yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, sy’n canolbwyntio ar ddod o hyd i atebion i heriau a rennir ar y ddwy ochr i Fôr Iwerddon.

Cafodd y digwyddiad yma ei gynnal yn Saesneg. Roedd modd gofyn cwestiynau yn y Gymraeg.