Canu i'r adar

15 Medi 2021
5.30-8.30pm

RSPB Ynysh-hir, Ffwrnais, Cymru

Noson o wyddoniaeth, jazz sipsiwn, cerddoriaeth werin a barddoniaeth

Mae prosiect ECHOES a Celtic Neighbours wedi dod ynghyd i gynnal digwyddiad cymunedol ar gyfer y teulu cyfan. Ymunwch â bwydlen flasus a ddarperir gan Tŷ Cemaeswrth fwynhau cerddoriaeth werin, jazz sipsiwn a barddoniaeth newydd, yn Gymraeg ac yn Wyddeleg, wedi'i hadeiladu o amgylch themâu newid yn yr hinsawdd a rhywogaethau sydd dan fygythiad. Byddwch hefyd yn cael cyfle i ddysgu mwy am fywyd adar yn Aber Dyfi.

PERFFORMYR

Tom Owen a Tegid Rhys Roberts a elwir hefyd yn TACLA

Joy Pedley , Abercegir

BARDDAIR AN CHEOLcytser o/ berffprmwyr o Gymry ac Yr Iwerddon

  • Doimnic Mac Giolle Bhride - Donegal
  • Frances Morton - Belfast
  • Padraig Jack - Ynysoedd Aran/ the Aran Islands, Co. Galway
  • Osian Morris - Dolgellau
  • Elan Grug - Bro Dyfi
  • Grug Muse - Llanwrin
TACLA
OSIAN MORRIS

ARAITH

Peter Dennis ECHOES:

CRhagolygon hinsawdd ac arfordir ar gyfer adar dŵr a phobl. Archwiliwyd trwy bum gwrthrych.

Mae Peter yn Ddarllenydd yn y Grŵp Ecoleg, IBERS, Prifysgol Aberystwyth, gydag arbenigeddau mewn ecoleg ecosystemau pori a monitro ac asesu bioamrywiaeth mewn amgylchedd sy'n newid. Os ydych chi'n angerddol am adar dŵr ac Aber Dyfi, nid ydych chi eisiau colli hyn!

MENU

Archebwch ymlaen llaw wrth y ddesg dalu!

Er mwyn sicrhau argaeledd, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwybod pa opsiwn yr hoffech chi wrth y ddesg dalu.

Choose between 1 Course (Savoury) or 2 Courses (Savoury and Dessert)

Local fish chowder with pickled samphire from the Dyfi Estuary and crusty baguette

OR

Heirloom Tomato Tart on puff pastry with pesto rice salad & locally grown mixed salad (vegan)

with

Banoffee Pie

OR

Warm Sticky Toffee Pudding (vegan)

GWYBODAETH Y DIGWYDDIAD

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal yn yr awyr agored. Bydd rhywfaint o orchudd glaw sylfaenol yn cael ei ddarparu ond rydym yn cynghori eich bod chi'n dod â'ch ymbarél eich hun.

Rydym hefyd yn cynghori eich bod chi'n dod â dillad cynnes ac esgidiau synhwyrol (dim sodlau uchel!).

Ni chaniateir anifeiliaid anwes.

Byddwn yn tynnu lluniau a ffilmio rhannau o'r digwyddiad at ddibenion cyhoeddusrwydd. Os ydych chi'n anghytuno â'ch llun yn cael ei dynnu, rhowch wybod i ni.

Mae achosion Covid-19 ar gynnydd yn yr ardal hon. Rydym yn annog eich bod yn cadw'n wyliadwrus ac yn cadw pellter cymdeithasol. Os ydych chi'n teimlo'n sâl neu'n profi unrhyw symptomau a allai fod yn gysylltiedig â Covid-19, gofynnwn yn garedig i chi beidio â mynychu'r digwyddiad.

Os byddwn yn profi unrhyw ddigwyddiadau annisgwyl eraill (tywydd eithafol er enghraifft) a fydd yn ei gwneud yn amhosibl rhedeg y digwyddiad, byddwn yn canslo ac yn rhoi ad-daliad llawn i chi.