Tanysgrifio

* Maes gofynnol

Dewiswch bob un o’r ffyrdd canlynol yr hoffech chi glywed gan brosiect ECHOES:

Gallwch ddatdanysgrifio ar unrhyw adeg drwy glicio ar y troednodyn ar waelod ein negeseuon e-bost. Am wybodaeth ynglŷn â’n harferion preifatrwydd, ewch i’n gwefan.

Rydym ni’n defnyddio llwyfan Mailchimp ar gyfer marchnata. Trwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi’n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i Mailchimp i gael ei phrosesu. Mae rhagor o fanylion ynglŷn ag arferion preifatrwydd Mailchimp ar gael yma.

Os ydych chi angen y newyddlen mewn fformat arall, megis print bras neu braille, e-bostiwch info@echoesproj.eu