Mapio arwynebedd tir a chynefinoedd

PECYN GWAITH 5

Bydd prosiect ECHOES yn cynhyrchu set o fapiau arwynebedd cynefin/tir, o ddelweddau Arsyllu’r Ddaear ffynhonnell agored yn seiliedig ar ddull dysgu peirianyddol, ar gyfer yr ardaloedd sy'n cael eu hastudio yng Nghymru ac Iwerddon. Gan weithio'n agos gyda'r rhai sy'n casglu data llystyfiant yn y maes, bydd modelwyr yn diffinio safonau a manylrwydd y mapiau a fydd yn gydnaws â gweithgareddau Modelu Dosbarthu Rhywogaethau (SDM). Bydd prosiect ECHOES hefyd yn ystyried gwneud y broses o nodi newid i'r cynefinoedd/arwynebedd tir yn awtomatig er mwyn asesu deinameg y newid yn y safleoedd maes. Bydd tîm ECHOES yn gweithio gyda rhanddeiliaid i sicrhau y bydd y prosesau, yr offer a'r allbynnau a gynhyrchir yn berthnasol ac yn briodol, ac ar gael drwy lwyfan cyhoeddus ECHOES.

Arweinydd: Coleg Prifysgol Cork

Presentation given by Dr Walther Cámaro at the ECHOES Closure Conference held in Aberystwyth on 9 March 2023 (re-recorded due to technical issues).

Research poster presented by Dr Walther Cámaro on behalf of himself and Dr Fiona Cawkwell at the Living Planet Symposium in Bonn, May 2022.

See Research Publications to view other posters showcasing ECHOES research.