Ariennir y prosiect drwy Raglen Cymru-Iwerddon 2014-2020wedi ei ariannu yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Llywodraeth Cymru, sy'n canolbwyntio ar ddod o hyd i atebion i heriau cyffredin ar ddwy ochr Môr Iwerddon.