Ariennir y prosiect drwy Raglen Cymru-Iwerddon 2014-2020, sy'n rhan o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, sy'n canolbwyntio ar ddod o hyd i atebion i heriau cyffredin ar ddwy ochr Môr Iwerddon.