Hybu ymwybyddiaeth o newid yn yr hinsawdd, addasu, atal a rheoli risg, ac, wrth wneud hynny, ysgogi ac annog dinasyddiaeth amgylcheddol..

Cynyddu'r sylfaen dystiolaeth ar gyfer diogelu'r ardaloedd arfordirol hyn a'r penderfyniadau/strategaethau sydd eu hangen i'w rheoli'n effeithiol ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol..

Cynyddu gwybodaeth am addasu i newid hinsawdd ar gyfer cymunedau môr Iwerddon a chymunedau'r arfordir yn seiliedig ar wersi a ddysgwyd drwy astudiaeth fanwl o Wyddau Talcen-wen yr Ynys Las a'r Gylfinir Ewrasiaidd.

Darparu llwyfan ac adnoddau ar-lein i gynorthwyo gwneuthurwyr polisi, rheolwyr a defnyddwyr yr amgylcheddau arfordirol hyn i gynllunio'n well ar gyfer effeithiau newid yn yr hinsawdd, i addasu ar eu cyfer a'u rheoli.

Cynyddu lefelau gwybodaeth am addasu i newid hinsawdd ymhlith cymunedau a rhanddeiliaid yn arfordiroedd Môr Iwerddon